Navn:                                 Troels Fjordbak Larsen (TFL)

Fødselsår:                        1968Tfl_ny

IT-erfaring:                      Fra 1985 (erhvervsmæssig)

Uddannelse:                    Civ. ing. med speciale i statistik fra DTU (IMM) 1993.

Profilresume:                  TFL har mere end 20 års erfaring som systemudvikler og databasedesigner med fokus på statistik-, analyse- og DW projekter (ETL), implementeret i SAS / SAS DI Studio/ TeraData, SQL Server eller SPSS. Har stærke relaterede kompetencer indenfor teknisk projektledelse, data arkitektur, modellering og data mining.

Har været selvstændig siden 1998, og i en årrække teamleder for en mindre modelleringsgruppe i firmaet. Udfører ofte opgaver for kunder i finanssektoren og energibranchen, hvor der fx kan være tale om udvikling af systemer til håndtering af store datamængder, der skal kvalitetssikres og præsenteres på hjemmesider eller vidererapporteres til (finansielle) myndigheder.

tf_consult_v1